สารเพิ่มผลผลิตซิลิคอนโวก้า

ประโยชน์ของซิลิคอน

ซิลิคอน เป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับสองของผิวโลก แต่ปริมาณที่ละลายในสารละลายดินมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อยู่ในรูปของกรดซิลิซิก หรือที่เราเรียกว่า แอคทีฟซิลิคอน (Active Silicon)  แอคทีฟซิลิคอนเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างดิน การขาดแอคทีฟซิลิคอนที่รุนแรงขึ้นจะส่งผลเสียหลายประการต่อดินทั้งในด้านชีว-ธรณี-เคมี เป็นเหตุให้ดินเสื่อม ขาดความอุดมสมบูรณ์ เกิดปัญหาดินเปรี้ยว ปัญหาดิมเค็มที่รุนแรงขึ้น การปลดปล่อยธาตุอาหารบางชนิดไม่สมบูรณ์ แต่ธาตุอาหารบางชนิดกลับถูกชะล้างไปโดยง่าย เป็นต้นเหตุที่ทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพและตกต่ำ

เมื่อพืชดูดแอคทีฟซิลิคอนไปใช้  พืชจะสะสมซิลิคอนในผนังเซลของพืช ซึ่งทำให้เซลพืชแข็งแรง ต้านทานโรค แมลง และเชื้อราได้ดี   ซิลิคอนที่เคลือบอยู่ที่เซลใบ ทำให้พืชลดการคายน้ำ ได้ถึง 30% ทำให้ทนแล้งมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้พืชทนต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปได้ดียิ่งขึ้น

แอคทีฟซิลิคอนในดิน จะปรับสภาพดินให้ร่วนซุย   อุ้มธาตุอาหารได้ดี ลดการชะล้างของปุ๋ยที่ใส่ลงดิน  ลดการตรึงธาตุฟอสฟอรัส ทำให้พืชออกดอกได้ดี เพิ่มการเจริญของราก เพิ่มปริมาณรากได้ 50-200%

สารเพิ่มผลผลิตซิลิคอนโวก้า

โวก้า เป็นแร่ธาตุธรรมชาติ 100% ให้ธาตุซิลิคอนที่ละลายได้ในปริมาณสูง มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงดิน เร่งการเจริญเติบโตของพืช และให้ธาตุอาหารเสริมแก่พืชกว่า 40 ชนิด เช่น Si, Ca, Mg, SO4, Mn, Fe, Cu, Zn, and B

  • ป้องกันปุ๋ยไม่ให้ถูกชะล้างไปกับน้ำ ทำให้ปุ๋ยถูกนำไปใช้ได้เต็มที่ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย
  • ปรับปรุงสภาพดิน แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ทำให้ดินร่วนซุย
  • ช่วยให้พืชต้านทานโรค แมลง และเชื้อรา ลดการใช้ยาฆ่าแมลง
  • ช่วยให้พืชทนแล้งได้ดีขึ้น
  • ทำให้พืชผักคงความสดไว้ได้นาน ผลไม้รสชาติดี ดอกไม้ขนาดใหญ่ สีสวย
  • ป้องกันและรักษา หน้ายางตายนึ่ง
  • เพิ่มเกสรตัวเมียและผลผลิตปาล์มน้ำมัน
  • ป้องกัน และ กำจัดหอยเชอร์รี

การทดลองใช้สารโวก้ากับพืชข้าวโพดในฤดูแล้ง

การทดลองใช้สารโวก้ากับนาข้าวจังหวัดอ่างทอง

การทดลองใช้สารโวก้ากับข้าวนาปรังจังหวัดอุดรธานี