ซุปเปอร์โวก้า ไนโตรพลัส

ทดแทน ยูเรีย
  • ทดแทนยูเรีย
  • ได้ธาตุอาหารหลัก รอง เสริม
  • รักษาสิ่งแวดล้อม ปลอดสารเคมี

ซุปเปอร์โวก้าไนโตรพลัส มีส่วนประกอบ ของซิลิคอนชนิดเข้มข้น และจุลินทรีย์ที่สามารถ ตรึงไนโตรเจน จากอากาศ มาสู่ดินได้ ช่วยเพิ่มปริมาณ ไนโตรเจนในดิน ทั้งยังสามารถสร้างฮอร์โมนพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ของราก ใช้ร่วมกันกับปุ๋ยโวก้า เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรีย เร่งการเจริญเติบโต ทั้งลำต้น ใบ ราก ให้ธาตุอาหารพืชครบทั้ง ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง เสริม รวมทั้ง แอคทีฟซิลิคอน เสริมสร้างความแข็งแรง สมบูรณ์ให้ต้นพืช อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของไนโตรพลัส

  • สามารถอยู่ในดินได้นาน เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยโวก้า สามารถตรึงและให้ไนโตรเจนกับพืชได้นานกว่า
  • เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยโวก้า จะให้ธาตุอาหารครบทั้ง หลัก รอง เสริม รวมทั้งแอคทีฟซิลิคอน
  • สร้างฮอร์โมนพืช เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของราก และลำต้น ให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการใช้

  • ใช้ ซุปเปอร์โวก้าไนโตรพลัส 100 กรัม ผสมปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 25 กิโลกรัม คลุกให้ทั่ว ใช้หว่านทดแทนปุ๋ยยูเรีย

ผักสลัดที่ปลูกโดยใช้ ปุ๋ยโวก้า+ไนโตรพลัส โดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลย

ผักที่ใช้ ไนโตรพลัส
ผักที่ใช้ ไนโตรพลัส
ผักที่ใช้ ไนโตรพลัส