ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ เป็นปุ๋ยอินทรีย์หมัก จากอินทรีย์วัตถุคุณภาพสูง โดยใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์คัดสรรพิเศษ และสารเพิ่มผลผลิตซิลิคอนโวก้า ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ  ที่ให้แร่ซิลิคอนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  (แอคทีฟ ซิลิคอน) ได้ในปริมาณสูง ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มธาตุอาหาร ซิลืคอน จะถูกพืชดูดซึมเข้าไปสะสมที่ผนังเซลของพืช  ซึ่งช่วยให้เซลพืชแข็งแรง เพิ่มความต้านทานโรคและแมลง ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ ยังอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก รอง เสริม ที่จำเป็นสำหรับพืช เช่น N, P, K, Si, Ca, Mg, S, Mn, Fe, Cu, Zn, B  ฯลฯ

 • ให้ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก รอง เสริม และแอคทีฟซิลิคอน
 • ช่วยปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุและฮิวมัส ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย  แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ลดปัญหาดินเค็ม
 • มีจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช เร่งการเจริญเติบโต ป้องกันโรคทางราก
 • เพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) ทำให้ดินอุ้มธาตุอาหารได้ดี ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ทำให้ผนังเซลแข็งแรง  ช่วยให้พืชต้านทานโรค แมลง และเชื้อรา ลดการใช้ยาฆ่าแมลง เหมาะสำหรับการทำเกษตรปลอดสารพิษ
 • ซิลิคอนที่สะสมในผิวใบ ทำให้ใบมันเงา ลดการคายน้ำได้ถึง 30%  ทำให้พืชทนแล้งได้ดีขึ้น
 • ช่วยปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดิน  แก้ปัญหาพืชไม่ออกดอก
 • ทำให้พืชผักคงความสดไว้ได้นาน ผลไม้รสชาติดี ดอกไม้ขนาดใหญ่ สีสวย
 • ป้องกันหอยเชอรี่

วิธีการใช้

 • ใส่รองพื้นก่อนปลูก 50-100 กิโลกรัมต่อไร่
 • พืชอายุสั้น เช่นผักสวนครัว ควรใส่ก่อนหว่านเมล็ด
 • ไม้ผล ไม้ยืนต้น หว่านรอบทรงพุ่ม 

ซุปเปอร์โวก้า เป็นแร่ธาตุธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะ แอคทีฟซิลิคอน ที่มีในปริมาณสูง

 • เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการชะล้างของปุ๋ย
 • ช่วยป้องกันเชื้อรา และโรคในพืชทุกชนิด
 • เสริมสร้างความแข็งแรงให้ต้นพืช ช่วยให้ต้านทานแมลงศัตรูพืชได้ดี
 • เพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมี กำจัดแมลง และเชื้อรา
 • ช่วยดูดซับสารพิษจากดิน หรือผลผลิต

วิธีการใช้

 • ใช้ผสมกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ในอัตรา 1 กิโลกรัม ต่อปุ๋ย 50 กิโลกรัม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย
 • ผสมน้ำเล็กน้อย ให้เป็นโคลน ใช้ทาบริเวณหน้ายางพารา หรือต้นไม้ (เช่น ทุเรียน ฯลฯ)  ที่เป็นเชื้อรา
 • โรยซุปเปอร์โวก้า รอบโคน และรอบทรงพุ่ม ของต้นไม้ เพื่อป้องกันรากเน่า
 • ใช้ ซุปเปอร์โวก้า 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกับยาฆ่าแมลง หรือยาฆ่าเชื้อรา สำหรับฉีดพ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยา และช่วยให้ยาคงฤทธิ์ อยู่ได้นาน
 • ผสมซุปเปอร์โวก้า 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 5 ลิตร ใช้ล้างผัก ผลไม้ เพื่อลดสารเคมี และทำให้ผัก ผลไม้ คงความสดได้นาน

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยโวก้าอินทรีย์
จากกรมวิชาการเกษตร

ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า
จากกรมวิชาการเกษตร