ปุ๋ยอินทรีย์โวก้า เสริมแอคทีฟซิลิคอน

ประโยชน์ของซิลิคอน

ซิลิคอน เป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับสองของผิวโลก แต่ปริมาณที่พืชสามารถนำไปใช้ได้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ซึ่งเราเรียกว่า แอคทีฟซิลิคอน (Active Silicon)   แอคทีฟซิลิคอนให้ประโยชน์ทั้งในด้านการช่วยปรับปรุงสภาพดินให้สมบูรณ์ และทำให้พืชแข็งแรง

เมื่อพืชดูดซิลิคอนไปใช้  พืชจะสะสมซิลิคอนในผนังเซลของพืช ซึ่งทำให้เซลพืชแข็งแรง ต้านทานโรค แมลง และเชื้อราได้ดี   ซิลิคอนที่เคลือบอยู่ที่เซลใบ ทำให้พืชลดการคายน้ำ ได้ถึง 30% ทำให้ทนแล้งมากขึ้น

แอคทีฟซิลิคอนในดิน จะปรับสภาพดินให้ร่วนซุย   อุ้มธาตุอาหารได้ดี ลดการชะล้างของปุ๋ยที่ใส่ลงดิน  ลดการตรึงธาตุฟอสฟอรัส ทำให้พืชออกดอกได้ดี รากแข็งแรง

ปุ๋ยอินทรีย์ โวก้า  ผสมแอคทีฟซิลิคอน

ปุ๋ยอินทรีย์ โวก้า เป็นปุ๋ยอินทรีย์หมักผสมมูลค้างคาว จุลินทรีย์สายพันธุ์คัดสรรพิเศษ และสารเพิ่มผลผลิตซิลิคอนโวก้า ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ  ที่ให้แร่ซิลิคอนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  (แอคทีฟ ซิลิคอน) ได้ในปริมาณสูง ช่วยในการปรับปรุงสภาพดิน ทำให้พืชนำธาตุอาหารจากดินไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความต้านทานโรคและแมลง มีจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และสร้างฮอร์โมนพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ทั้งยังอุดมไปด้วยฮิวมัส และธาตุอาหารหลัก รอง และเสริม

  • ให้ซิลิคอนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Active Silicon) ในปริมาณสูง  ช่วยปรับปรุงสภาพดิน แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ลดปัญหาดินเค็ม ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มธาตุอาหาร
  • มีจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และสร้างฮอร์โมนพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโต
  • ช่วยให้พืชต้านทานโรค แมลง และเชื้อรา ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ช่วยในการทำการเกษตรปลอดสารพิษ
  • ทำให้พืชทนแล้งได้ดีขึ้น
  • ทำให้พืชผักคงความสดไว้ได้นาน ผลไม้รสชาติดี ดอกไม้ขนาดใหญ่ สีสวย
  • ป้องกันหอยเชอรี่

 

การทดลองใช้สารโวก้ากับข้าวโพดหวาน

การทดลองใช้สารโวก้ากับนาข้าว จังหวัดอ่างทอง

การทดลองใช้สารโวก้ากับข้าวนาปรัง จังหวัดอุดรธานี

 

วิธีการใช้

  • สำหรับพืชไร่ นาข้าว:  ใส่รองพื้นก่อนปลูก 50 – 100 กิโลกรัมต่อไร่
  • ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน :  หว่านรอบทรงพุ่ม
  • ผัก พืชระยะสั้น :  หว่านลงแปลงก่อนปลูก 1 สัปดาห์
  • สามารถใส่ปุ๋ยอินทรียโวก้า  ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้

ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร

ทะเบียนปุ๋ยโวก้าอินทรีย์
ทะเบียนปุ๋ยโวก้าอินทรีย์