ลูกค้าโวก้า งานรักษ์เหลืองจันทร์

ทางบริษัท เกษตรนำโชค จำกัด ได้มีโอกาสไปออกบูธ งานรักษ์เหลืองจันทร์ จังหวัด จันทบุรี

พบปะลูกค้า ผุ้ใช้  ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมแอคทีฟซิลิคอน โวก้า และ ซุปเปอร์ซิลิคอน โวก้า