เพาะเมล็ดอะโวคาโด้

วิธีเพาะอะโวคาโด้ จากเมล็ด

เราสามารถ เพาะ อะโวคาโด้ จากเมล็ดได้ง่าย ๆ  โดยวิธีการดังนี้

  1. เวลาปอกอะโวคาโด้ ควรระวังไม่ให้เมล็ดเสียหาย
  2. ล้างให้สะอาด  เมล็ดมีด้านที่จะงอกเป็นต้น และเป็นราก เวลาเพาะให้เอาด้านที่เป็นรากลง

เมล็ดอะโวคาโด้

ตำแหน่งเมล็ดด้านที่เป็นราก

ตำแหน่งเมล็ดด้านที่เป็นต้น

ตำแหน่งของเมล็ดที่เป็นต้น

3.   ให้หันด้านที่เป็นรากลง และนำไม้จิ้มฟัน 3-4 อัน เสียบลงไปรอบอะโวคาโด โดยเสียบเอียงขึ้นเล็กน้อย  นำไปวางไว้บนแก้วน้ำ  เติมน้ำให้ถึงครึ่งหนึ่งของเมล็ด

เพาะเมล็ดอะโวคาโด้

4.   นำแก้วไปวางไว้ริมหน้าต่างที่มีแสงส่องถึง    เปลี่ยนน้ำทุก 2-3 วัน รอจนกว่า ราก และต้นจะงอก   รอให้ต้นสูงประมาณ 20 ซม.จึงย้ายลงปลูก

เพาะเมล็ดอะโวคาโด้

ต้นอะโวคาโด้ พร้อมปลูก
ต้นอะโวคาโด้ พร้อมปลูก

 

บทความที่เกี่ยวข้อง