แก้ปัญหาเชื้อราด้วย Super Voga

พบปะเกษตรกร ชาวหลังสวน ชุมพร สาธิตวิธีการใช้ Super Voga แก้ปัญหาเชื้อรา รากเน่า โคนเน่า ในทุเรียน