คีโตแม็กซ์

สารธรรมชาติ กำจัดเชื้อรา

คีโตแม็กซ์ เป็นสารที่ได้จากการหมักสมุนไพร และจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ สามารถสร้างสารควบคุมเชื้อรา และแบคทีเรีย ก่อโรคพืช

คุณสมบัติ

วิธีการใช้

โรคพืชหลายชนิดที่ยังไม่สามารถกำจัดได้ โดยเด็จขาดด้วยสารเคมี อาทิเช่น

*ส้ม โรคหลักคือ กรีนนิ่ง แคงเกอร์ *ทุเรียน โรคหลัก คือ โรคราสีชมพู โรคใบติด โรคผลเน่า
*พริกซุบเปอร์ฮอท และพริกทุกชนิด โรคหลักๆ คือ แอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้ง
*กุหลาบ โรคหลักๆ คือ โรคใบจุด และอีกหลายๆโรค
*มะเขือเทศ โรคหลักๆ คือ โรคใบไหม้ (Late Blight) *มันฝรั่ง โรคหลัก คือ โรคใบไหม้ (Late Blight)
*ส้มโอ โรคหลัก คือ แคงเกอร์ *มะนาว โรคหลัก คือ แคงเกอร์
*องุ่น โรคหลัก คือ แอนแทรคโนส *เมล่อน แตงโม แตงกวา โรคหลัก คือ ราน้ำค้าง
และโรคอื่น ๆ อีกมากมาย

ก่อนฉีด คีโตแม็กซื
ก่อนฉีด
หลังฉีด 1 สัปดาห์
หลังฉีด 1 สัปดาห์