การ์โนเดอร์มา Ganoderma โรคลำต้นเน่า ในปาล์มน้ำมัน

โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน สาเหตุ เกิดจาก เชื้อรา Ganoderma boninense ซึ่งเป็นเชื้อรา สกุลเดียวกับ เห็ดหลินจือ แต่เป็นคนละ species  โดยเชื้อราชนิดนี้ จะอาศัยอยู่ในดินลึกลงไป ประมาณ 60 เซ็นติเมตร จากผิวดิน  มักพบเชื้อเข้าสู่ลำต้นปาล์มน้ำมัน ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  โดยใน ระยะ 5 ปีแรก ที่เชื้อเข้าสู่ลำต้น ปาล์มจะไม่แสดงอาการใด ๆ  ปาล์มจะเริ่ม แสดงอาการหลังจากเชื้ออาศัยอยู่ในต้นมากกว่า 5 ปีไปแล้ว

อาการ

พบอาการใบมีสีซีดกว่าปกติและแห้งตาย ทางใบล่างหักพับทิ้งตัวห้อยลงรอบ ๆ ลำต้น ทางยอดที่ยังไม่คลี่มีจำนวนมากกว่าปกติ  หากต้นถูกทำลายไปมากกว่า 50% ต้นจะตายภายใน 2-3 ปี โดยโคนต้นจะหักพับทำให้ต้นล้ม บางต้นยืนต้นตาย ภายในลำต้นพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรค ลำต้นกลวงเนื้อเยื่อภายในผุเปื่อย เปลือกรากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เนื้อเยื่อภายในรากเปลี่ยนเป็นสีดำ ที่โคนต้นหรือรากบริเวณผิวดินใกล้โคนต้นจะพบดอกเห็ด ลักษณะคล้ายเห็ดหลินจือ  การพบดอกเห็ด แสดงว่าเชื้อราได้ขยายตัวเป็นจำนวนมากในลำต้นแล้ว

ดอกเห็ด การ์โนเดอร์มา ในลำต้นปาล์มน้ำมัน
ทางใบล่างหักพับรอบลำต้น
เนื้อไม้ของต้นปาล์มที่ถูก การ์โนเดอร์ม่า ทำลาย

วิธีการรักษา

  • ใช้ คีโตพลัส 50 กรัม ต่อต้น ผสมน้ำราดรอบทรงพุ่ม  จุลินทรีย์ ในคีโตพลัส จะช่วยกำจัดเชื้อรา การ์โนเดอร์มา ที่มีอยู่ในดิน และจะช่วยกระตุ้นให้ต้นปาล์ม ที่เป็นโรค สร้างสารเคมีธรรมชาติ (pr-protein) เพื่อกำจัด เชื้อ การ์โนเดอร์ม่า ที่อยู่ภายในลำต้น
  • ถากดอกเห็ดออกให้หมดและนำไปเผาทำลาย เพื่อป้องการการแพร่กระจายของสปอร์ 
  • หลังจากนั้น แกะเปลือกกาบใบออกให้เห็นลำต้น ระยะจากผิวดิน ถึงความสูงประมาณ 3-4 ฟุต  ใช้ ซุปเปอร์ซิลิคอนโวก้า ผสม คีโตพลัสเล็กน้อย และผสมน้ำให้เป็นโคลน ทารอบบริเวณลำต้น
  • หากเป็นมากให้เจาะลำต้น แล้วใช้คีโตแม็กซ์ อัตรา 100cc ไม่ต้องผสมน้ำ ฉีดเข้าไปในรูที่เจาะไว้  การเจาะลำต้น ควรเจาะแนวแทยงลง เพื่อให้ยาไหลเข้าต้น และควรเจาะที่ความสูงไม่เกิน 3-4 ฟุต จากพื้นดิน (เนื่องจาก การ์โนเดอร์มา จะมีมากที่โคนต้นใกล้ผิวดิน) อาจนำเอาท่อ PVC เสียบไว้ เพื่อความสะดวกในการเติมยาในอนาคต เจาะทั้งหมด 4 รูรอบลำต้น ใช้ คีโตแม็กซ์ 25 cc ต่อรู  หลังจากฉีดคีโตแม็กซ์ เข้าต้นแล้ว ให้เอาพลาสติกปิดท่อ PVC ไว้ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าไปในต้น
  • เพื่อช่วยเสริมธาตุอาหารให้ต้น และช่วยกำจัดเชื้อโรคในลำต้น  ให้ใช้ไนโตรพลัส และซุปเปอร์ซิลิคอนโวก้า ผสมน้ำฉีดพ่นใบปาล์ม โดยใช้ ไนโตรพลัสอัตรา 20 กรัม+ซุปเปอร์ซิลิคอน 20 กรัม ต่อต้น (ปริมาณน้ำปรับตามความเหมาะสม) เพื่อเพิ่มอาหารให้กับใบ ทดแทนอาหารที่ไม่สามารถลำเลียงผ่านลำต้นได้ และช่วยเสริมความแข็งแรงให้ต้น ลดปริมาณเชื้อโรคในลำต้น
  • หากต้นปาล์ม ฟื้น จะเห็นรากใหม่แตกออกมา ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน
  • กรณี ต้นปาล์มฟื้นแล้ว และไม่ต้องการใส่ยาเพิ่ม ให้นำท่อ PVC ออก แล้วปิดรูต้วย ซุปเปอร์ซิลิคอนโวก้า  โดย นำซุปเปอร์ซิลิคอนโวก้าผสมน้ำให้เป็นโคลน ใช้อุดเข้าไปในรูให้มิด
  • เพื่อป้องกันต้นปาล์มจาก โรคลำต้นเน่า การ์โนเดอร์มา ควรใช้ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ เพื่อเสริมธาตุซิลิคอนให้กับต้นปาล์ม เพราะจะทำให้ต้นปาล์มแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี
เจาะต้นปาล์มแล้วนำท่อ PVC เสียบไว้
ต้นปาล์มที่หายจากโรค จะมีรากใหม่แตกออกมา