ซุปเปอร์โวก้า ไนโตรพลัส

ทดแทน ยูเรีย

ซุปเปอร์โวก้าไนโตรพลัส มีส่วนประกอบ ของซิลิคอนชนิดเข้มข้น และจุลินทรีย์ที่สามารถ ตรึงไนโตรเจน จากอากาศ มาสู่พืช ช่วยเพิ่มปริมาณ ไนโตรเจนให้พืช  ทั้งยังสามารถสร้างฮอร์โมนพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ของราก ใช้ร่วมกันกับปุ๋ยโวก้า เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรีย เร่งการเจริญเติบโต ทั้งลำต้น ใบ ราก ให้ธาตุอาหารพืชครบทั้ง ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง เสริม รวมทั้ง แอคทีฟซิลิคอน เสริมสร้างความแข็งแรง สมบูรณ์ให้ต้นพืช อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของไนโตรพลัส

  • สามารถตรึงจากอากาศ เข้าสู่พืชได้โดยครง 
  • เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยโวก้า จะให้ธาตุอาหารครบทั้ง หลัก รอง เสริม รวมทั้งแอคทีฟซิลิคอน
  • สร้างฮอร์โมนพืช เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของราก และลำต้น ให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการใช้

  • สำหรับฉีดพ่นทางใบ :  ใช้ ไนโตรพลัส 100 กรัม ผสมน้ำ 400 ลิตร เพื่อฉีดพ่นทางใบ
  • สำหรับหว่านลงดิน:      คลุก ไนโตรพลัส 100 กรัม ร่วมกับปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 25 กิโลกรัม ใช้หว่านเพื่อทดแทนยูเรีย
  • สามารถฉีดร่วมกับ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยน้ำ และฮอร์โมน อื่น ๆ ได้

ผักสลัดที่ปลูกโดยใช้ ปุ๋ยโวก้า+ไนโตรพลัส โดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลย

ผักที่ใช้ ไนโตรพลัส
ผักที่ใช้ ไนโตรพลัส
ผักที่ใช้ ไนโตรพลัส