ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Voga

BigC

• BigC

DoHome

• DoHome ทุกสาขา

ภาคกลาง

 • สำนักงานการเกษตร อ.บางเลน
  • ซ.เกษตร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 081-5261632 คุณ มล
 •  จิตติพรโภคภัณฑ์
   • 122/8 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร. 081-889-1820
 • คุณนุกูล
  • ตลาดการ์เด้นเซ็นเตอร์ K27-K28-K29 98 ม.6 ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร.098-797-1653
 • สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด
  • อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 081-7144524 คุณ มนตรี
 • สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด
  • อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 085-2940949 คุณ เบียร์

ภาคเหนือ

 • ปณิทรีย์ สมมุติ (ครูน้อง)
  • 82 ม.10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120  โทร. 081-796-6970,094-738-8391
 • ร้านเกษตรนีโอ
  • 111/23 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.061-691-4298

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด
  • อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา คุณ อดุลย์ 091-9749015

ภาคตะวันออก

 • คุณจันทร์ฉาย พิมบูลย์
  • จันทบุรี โทร. 064-689-4536
 • ภพ ลัดดาโชติ
  • 49/3 ม.1 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร. 083-119-8547,086-075-5931
 • บ้านไม้หอม
  • ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี คุณ จุฑารัตน์ 080-8566383
 • ร้าน โกดังเกษตร
  • 227/13 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทร. 062-298-5565
 • สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด
  • อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 099-1969428 คุณ ปุ้ม
 • สหกรณ์ชุมชนแหลมกลัด
  • ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด คุณ สาว 095-5619697
 • สวนทุเรียน คลองขวาง
  • ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด คุณ พิพัฒน์ 096-0087485
 • บ้านดาบวิเชียร
  • ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง คุณ วไลลักษณ์ 081-6637399

ภาคใต้

 • สหกรณ์การเกษตร หลังสวน
  • 89/11-13 ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทร. 087-277-1441,077-541-139
 • ทรัพย์ฯ พัทลุงเกษตรอินทรีย์
  • 232/3 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง  โทร. 062-454-5265
 • สหกรณ์การเกษตรละแม จำกัด
  • อ.ละแม จ.ชุมพร 077-559959 คุณ ตาล
 • ร้านวันดีการเกษตร
  • 208 ม.2 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โทร. 081-397-6853
 • คุณภาสพิชย์ เอ้งชุน
  • 152/1 ม.12 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000  โทร. 088-804-5989

ภาคตะวันตก

 • รุจาภา ธนผลคันธิลา (คุณภัค)
  • 33/3 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130  โทร. 085-630-8528,092-610-6111
 • สหกรณ์การเกษตรทองผาภูมิ จำกัด
  • อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 082-2493597 คุณ หมวย