เยื่ยมชมไร่ทานตะวัน สระบุรี

ทางทีมงานของบริษัท เกษตรนำโชค จำกัด ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมสารแอคทีฟซิลิคอน ของบริษัท ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมาก  โดยเกษตรกรท่านนี้คือ  คุณ ลำจวน ทันประโยชน์  โดยไร่ของคุณลำจวนอยู่ที่   43 ม.9 ต.บ้านกลับ  อ.หนองโดน  จ.สระบุรี

คุณลำจวน ได้ปลูก ดอกทานตะวัน บนเนื้อที่ดิน 70 ไร่ โดยปลูกสลับกับ ข้าวโพด โดยช่วงฤดูฝน จะปลูกข้าวโพด 2 ครั้ง ช่วงต้นฝน และกลางฝน  ส่วนทานตะวันจะปลูกปลายฤดูฝน และเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์   พื้นที่ของคุณลำจวน ไม่มีแหล่งชลประทาน แต่ปีหนึ่งสามารถปลูกพืชได้ ถึง 3 ครั้ง โดยอาศัยเพียงน้ำฝน

ไร่ทานตะวัน สระบุรี

สำหรับรายละเอียดการปลูกต้นทานตะวันนั้น คุณลำจวนกล่าวว่า

ผมก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ชอบทดลองการปลูกพืชชนิดต่างๆ ลองผิดลองถูกมาตลอดประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างก็หมุนเวียนกันไป แล้วแต่ฤดูกาลจนมีโอกาสได้มาเรียนรู้การปลูก ทานตะวัน ในช่วง 2 ปีแรกก็ยัง
ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเพราะยังเป็นการปลูกแบบคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับดินในพื้นที่จนเข้าปีที่ 3 จึงได้ค้นพบสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสม และให้ผลผลิตสูงดูแลง่ายทนต่อโรคคือ พันธุ์ อาตูเอล ซึ่งเป็นสายพันธุ์
ที่มีการเจริญเติบโตไวดอกใหญ่ความสมบูรณ์ของเมล็ดดี ได้น้ำหนัก

โดยลักษณะสายพันธุ์ อาตูเอล นั้น จะมีอายุการเก็บเกี่ยวนานกว่าสายพันธุ์อื่น คือประมาณ 130 วัน  เป็นสายพันธุ์ที่โตเร็ว ให้เมล็ดสมบูรณ์ ต้านทานโรค  แต่ก็มีข้อเสีย คือ เกษตรกรในบริเวณเดี่ยวกัน จะปลูกสายพันธุ์อื่น ซึ่งเก็บเกี่ยวเร็วกว่า  เหลือเพียงไร่ของคุณลำจวน ซึ่งจะทำให้นกพิราบ  ในบริเวณนั้นมากัดกินเมล็ดทานตะวันในสวน

ไร่ทานตะวันอายุ 3 เดือน
ปุ๋ยอินทรีย์ โวก้า ใช้ ในไร่ ทานตะวัน

ผลผลิตหลังจากที่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมสารแอคทีฟซิลิคอน ในเนื้อที่ 70 ไร่ ได้เมล็ดทานตะวัน ทั้งหมด 22 ตัน เฉลี่ยไร่ละ 320 กิโลกรัม  จากเดิมที่เคยได้เพียง 14 ตัน หรือเฉลี่ยไร่ละ 200 กิโลกรัม  ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับต้นทุนการผลิตนั้น คุณลำจวนเล่าว่า จะมี  1.ค่าไถ 250 บาทต่อไร่ 2. ค่าเมล็ดพันธุ์ 450 บาทต่อไร่ 3.ค่าหยอด 160 บาทต่อไร่ 4.ค่าปุ๋ย 200 บาทต่อไร่ 5.ค่าเกี่ยว 400 บาทต่อไร่   รวมต้นทุนประมาณ 1460 บาทต่อไร่