เยื่ยมชมสวนทุเรียนพี่สาว จ.ตราด

ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ พาลุยสวนทุเรียน ของพี่สาว อ.แหลมกลัด จ.ตราด ซึ่งทางคุณสาวได้ใช้ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ ในสวนทุเรียนตั้งแต่เริ่มปลูก มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว และได้นำปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ ไปจำหน่ายให้กับ เกษตรกรรายอื่น ๆ ด้วย