ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ พาเยี่ยมสวนทุเรียน พี่อุดร อ.พ๊ะโต๊ะ ชุมพร

พาเยี่ยมชมสวนทุเรียน พี่อุดร อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร พี่อุดรได้รับแจกตัวอย่างปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ และได้นำไปใช้กับทุเรียนที่แคระแกรน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ