ปุ๋ยอินทรีย์ โวก้า เยื่ยมสวนทุเรียน ลุงประเสริฐ

เยื่ยมชม สวนทุเรียน ลุงประเสริฐ  พบปัญหาทุเรียน ต้นเน่า  ทางเราแนะนำให้ใช้ ซุปเปอร์ซิลิคอนโวก้า ทาต้น ปรากฎ แผลแห้ง ภายใน 4 วัน

ลุงประเสริฐ ได้นำ ปุ๋ยอินทรีย์ โวก้า ใส่ให้กับ กล้าทุเรียน ที่มีอาการใบเหลือง ผลปรากฎว่า ต้นแตกใบใหม่ และกลับมาเขียว