เยี่ยมชมสวนทุเรียน ลุงสิน

เยี่ยมชมสวนทุเรียน ลุงสิน ประธานกลุ่มสหกรณ์  อ.หลังสวน จ.ชุมพร บ้านสวนผึ้ง ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ได้ตัวอย่างปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ และนำไปใส่ ทุเรียนต้นเล็ก ก่อนใส่  ไม่งาม ใบเล็ก  หลังจากใส่ปุ๋ย 1 เดือน ใบใหญ๋ เป็นมันเงา ยอดพุ่ง