เยี่ยมชมสวนทุเรียน 5 ปี คุณแม่พรทิพย์

ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ พาเยี่ยม สวนทุเรียน คุณแม่พรทิพย์ จ.ตราด เป็นแปลงทุเรียนอายุ 5 ปี ได้ใช้ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ ตั้งแต่เริ่มปลูก พบว่าใบใหญ่ หนาขึ้น ใบมันเขียวสวย ติดดอกได้ดี สมบูรณ์ ลูกใหญ่ สมบูรณ์ ผิวสวย