ปุ๋ยโวก้าพาลุยสวนมะปรางป้าแต๋ว

ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ พาลุยสวน ป้าแต๋ว เจ้าของสวนทุเรียน และ มะปราง จ.ระยอง ป้าแต๋ว พูดถึงมะปราง ประทับใจ ที่ใบดี ลำต้นสมบูรณ์ ลูกดก ผิวสวย รสชาติหวานธรรมชาติ