แก้ปัญหาเชื้อราด้วย Super Voga

เจ้าหน้าที่ บริษัท เกษตรนำโชค ได้ลงพื้นที่ เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา รากเน่าโคนเน่า ในสวนทุเรียน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก