เยี่ยมชมแปลงข้าวป้าพร ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี

ทางทีมงาน เกษตรนำโชค ได้ไปติดตามผลงานของปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ ที่ใช้ในแปลงข้าวของป้าพร  ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  ป้าพร แจ้งว่าแปลงข้าวใบตั้งดี โรคแมลงน้อย การเจริญเติบโต เสมอกันทั้งแปลง