ได-เคลย์ (Di-Clay) เป็นแร่ธาตุธรรมชาติ 100% สำหรับสัตว์น้ำ ปราศจากสารพิษ ให้ธาตุซิลิคอน และแคลเซียม และธาตุอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสัตว์น้ำกว่า 40 ชนิด มีค่า CEC สูง สามารถปรับสภาพน้ำให้สะอาด ดุจน้ำแร่ธรรมชาติ

 • ช่วยให้ pH นิ่ง ไม่สวิง สีน้ำสวย
 • ดูดซับสนิมเหล็กในน้ำ และป้องกันไม่ให้สนิมเหล็กขึ้นมาจากพื้นบ่อ
 • ส่งเสริมการขยายตัวของแพลงตอนที่มีประโยชน์ ช่วยสร้างสีน้ำ
 • ควบคุมแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ในน้ำ
 • จับตะกอนและสิ่งสกปรกในน้ำได้ดี
 • ช่วยในการลอกคราบ ทำให้กุ้งเปลือกแข็ง
 • ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ของสัตว์น้ำ ทำให้สัตว์น้ำแข็งแรง
 • ช่วยให้สัตว์น้ำสะอาดปราศจากกลิ่นโคลน
วิธีการใช้

สำหรับบ่อกุ้ง

 • ขณะเตรียมบ่อ ใช้ ได-เคลย์ 40 กิโลกรัม ต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่
 • ขณะเลี้ยง ทุกสัปดาห์ ใช้ ได-เคลย์ 10 กิโลกรัม กระสอบต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่ 
 • บ่อพักน้ำ ใส่ ได-เคลย์ 60 กิโลกรัม ต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่ เพียงครั้งเดียว
 • สำหรับพื้นที่ที่มีโรคระบาด ใส่ได-เคลย์ 80 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะเตรียมบ่อ

สำหรับบ่อปลา

 • ขณะเตรียมบ่อ ใส่ ได-เคลย์ 40 กิโลกรัม ต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่
 • หลังจากนั้นทุก 2 สัปดาห์ ให้ใส่ ได-เคลย์ 10 กิโลกรัม ต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่

สำหรับบ่อเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง

 • ใช้ ได-เคลย์ 40 กรัม ต่อขนาดบ่อ 1 ตารางเมตร ขณะเตรียมบ่อ
 • หลังจากนั้นใช้ ได-เคลย์ 10 กรัมต่อ ขนาดบ่อ 1 ตารางเมตร ทุกสัปดาห์

การใช้ ได-เคลย์ สำหรับแก้ปัญหา

 • กุ้งเปลือกนิ่ม : ใช้ ได-เคลย์ 40 กิโลกรัม ต่อไร่  กุ้งจะเปลือกแข็งใน 24 ช.ม.
 • บ่อมีไนไตรท์สูง : ใช้ ได-เคลย์ 20-40 กิโลกรัม ต่อไร่ ลงตอนบ่าย 3-4 โมง  สาดหน้าใบพัด ตีน้ำ  ไนไตรท์ จะลดลงใน 3 วัน
 • บ่อมีสนิมเหล็ก :  ใช้ ได-เคลย์ 60 กิโลกรัม ต่อไร่ ขณะเตรียมบ่อ  หลังจากนั้น ทุกสัปดาห์ ให้ใช้ได-เคลย์ 10 กิโลกรัม ต่อไร่