ไรซ์เมท : จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง

ไรซ์เมท ประกอบด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์คัดสรรพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพสูงในสร้างเอนไซม์ เพื่อย่อยสลายตอซังข้าวและอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ สามารถย่อยสลายตอซังข้าวได้อย่างรวดเร็วใน 7-10 วัน

คุณสมบัติ:

  • ช่วยในการย่อยสลายตอซังข้าวได้อย่างรวดเร็ว แทนการเผาทำลาย
  • ช่วยย่อยสลายเมล็ดข้าววัชพืช ลดปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าววัชพืชต่าง ๆ
  • เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ได้ถึง 1 ตันต่อไร่ ช่วยปรับปรุงดินให้สมบูรณ์
  • ลดการใช้ปุ๋ย
  • ลดปริมาณเชื้อโรคในดิน
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม