ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ เป็นปุ๋ยอินทรีย์หมัก จากอินทรีย์วัตถุคุณภาพสูง โดยใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์คัดสรรพิเศษ และสารเพิ่มผลผลิตซิลิคอนโวก้า ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ  ที่ให้แร่ซิลิคอนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  (แอคทีฟ ซิลิคอน) ได้ในปริมาณสูง ซิลืคอน จะถูกพืชดูดซึมเข้าไปสะสมที่ผนังเซลของพืช  ซึ่งช่วยให้เซลพืชแข็งแรง เพิ่มความต้านทานโรคและแมลง ลดการคายน้ำ 

 • เร่งการเจริญเติบโต
 • ให้ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก รอง เสริม
 • ช่วยปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุและฮิวมัส ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มธาตุอาหาร แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ลดปัญหาดินเค็ม
 • มีจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างฮอร์โมนพืช เร่งการเจริญเติบโต ป้องกันโรคทางราก
 • ช่วยให้พืชต้านทานโรค แมลง และเชื้อรา ลดการใช้ยาฆ่าแมลง 
 • ทำให้ใบมันเงา ลดการคายน้ำได้ถึง 30%  ทำให้พืชทนแล้งได้ดีขึ้น
 • ช่วยปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดิน  แก้ปัญหาพืชไม่ออกดอก
 • ทำให้พืชผักคงความสดไว้ได้นาน ผลไม้รสชาติดี ดอกไม้ขนาดใหญ่ สีสวย
 • ป้องกันหอยเชอรี่

วิธีการใช้

 • ใส่รองพื้นก่อนปลูก 50-100 กิโลกรัมต่อไร่
 • พืชอายุสั้น เช่นผักสวนครัว ควรใส่ก่อนปลูก 1 สัปดาห์
 • ไม้ผล ไม้ยืนต้น หว่านรอบทรงพุ่ม 

ซุปเปอร์โวก้า เป็นแร่ธาตุธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะ แอคทีฟซิลิคอน ที่มีในปริมาณสูง

 • เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการชะล้างของปุ๋ย
 • ช่วยป้องกันเชื้อรา และโรคในพืชทุกชนิด
 • เสริมสร้างความแข็งแรงให้ต้นพืช ช่วยให้ต้านทานแมลงศัตรูพืชได้ดี
 • เพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมี กำจัดแมลง และเชื้อรา
 • ช่วยดูดซับสารพิษจากดิน หรือผลผลิต

วิธีการใช้

 • ใช้ผสมกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ในอัตรา 1 กิโลกรัม ต่อปุ๋ย 50 กิโลกรัม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย
 • ผสมน้ำเล็กน้อย ให้เป็นโคลน ใช้ทาบริเวณหน้ายางพารา หรือต้นไม้ (เช่น ทุเรียน ฯลฯ)  ที่เป็นเชื้อรา
 • โรยซุปเปอร์โวก้า รอบโคน และรอบทรงพุ่ม ของต้นไม้ เพื่อป้องกันรากเน่า
 • ใช้ ซุปเปอร์โวก้า 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกับยาฆ่าแมลง หรือยาฆ่าเชื้อรา สำหรับฉีดพ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยา และช่วยให้ยาคงฤทธิ์ อยู่ได้นาน
 • ผสมซุปเปอร์โวก้า 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 5 ลิตร ใช้ล้างผัก ผลไม้ เพื่อลดสารเคมี และทำให้ผัก ผลไม้ คงความสดได้นาน

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยโวก้าอินทรีย์
จากกรมวิชาการเกษตร

ผลตอบรับจากการใช้ผลิตภัณฑ์โวก้า
ใช้ SuperVoga แก้ปัญหาเชื้อรา ในทุเรียน