ไนโตรพลัส : สารกระตุ้นการเจริญเติบโตพืช

NitroPluz

ไนโตรพลัส มีส่วนประกอบ ของซิลิคอนชนิดเข้มข้น และสารกระตุ้นการเจริญเติบโตพืช  ช่วยเพิ่มปริมาณ ไนโตรเจนให้พืช  ทั้งยังสามารถสร้างฮอร์โมนพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ของต้น ใบ ผลและราก ป้องกันผลร่วง และช่วยเพิ่มขนาด และความหวานให้ผล   มีสารช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างสารป้องกัน และต่อต้านเชื้อโรคภายใน ทั้งเชื้อรา ไวรัส และแบคทีเรีย  สามารถฉีดพ่นทางใบ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยยูเรีย กระตุ้นให้พืชแตกใบใหม่ และทำให้ใบสะสมอาหารได้ดี  ป้องกันโรคพืชทุกชนิด ทั้งยังเป็นสารธรรมชาติปราศจากสารเคมี ปลอดสารพิษ

ประโยชน์ของไนโตรพลัส

  • กระตุ้นการแตกใบใหม่ เพิ่มราก และเพิ่มการสะสมอาหาร
  • สามารถเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช กระตุ้นการเจริญเติบโต ทั้งต้น ใบ ผลและราก
  • เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยโวก้า จะให้ธาตุอาหารครบทั้ง หลัก รอง เสริม รวมทั้งแอคทีฟซิลิคอน
  • สร้างฮอร์โมนพืช  ซึ่งช่วยเร่งการเจริญเติบโตของราก และใบ ช่วยป้องกันผลร่วง ขยายขนาดผล และเพิ่มความหวานให้ผล
  • ช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อโรค ที่อยู่ภายในลำต้นพืช ทั้งเชื้อรา ไวรัส และแบคทีเรีย

• ฉีดเพียงครั้งเดียวได้ผลดีตลอดฤดูกาลปลูก •

วิธีการใช้

  • ใช้  ไนโตรพลัส 100 กรัม ผสมน้ำ 100  ลิตร แช่ทิ้งไว้ 3-12 ชั่วโมง  เพื่อฉีดพ่นทางใบ ควรฉีดในช่วงเย็น ถึง เช้ามืด เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด
  • ผสม ไนโตรพลัส 100 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร กวนให้ทั่วแล้วรดลงดิน รอบทรงพุ่ม
  • คลุก ไนโตรพลัส 100 กรัม ร่วมกับปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 1 กระสอบ (25 kg) ใช้หว่านรอบทรงพุ่ม

ผักสลัดที่ปลูกโดยใช้ ปุ๋ยโวก้า+ไนโตรพลัส โดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลย

ผักสลัด ที่ปลูกด้วยไนโตรพลัส
ใช้ ไนโคนพลัส กับ ทุเรียนเล็ก

ต้นส้มจี๊ด ที่ฉีดด้วยไนโตรพลัส แตกใบใหม่จำนวนมาก หลังจากประมาณ 1 สัปดาห์

ส้มจี๊ด ฉีดด้วยไนโตรพลัส
มะกรูดตัดใบ ฉีดพ่นด้วย ไนโตรพลัส