ไนโตรพลัส : สารกระตุ้นการเจริญเติบโตพืช

ซุปเปอร์โวก้า ไนโตรพลัส มีส่วนประกอบ ของซิลิคอนชนิดเข้มข้น และสารกระตุ้นการเจริญเติบโตพืช  ช่วยเพิ่มปริมาณ ไนโตรเจนให้พืช  ทั้งยังสามารถสร้างฮอร์โมนพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ของต้น และราก  มีสารช่วยป้องกัน เชื้อโรคภายในลำต้นพืช  สามารถใช้ร่วมกันกับปุ๋ยโวก้า เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรีย เร่งการเจริญเติบโต ทั้งลำต้น ใบ ราก กระตุ้นให้พืชแตกใบใหม่ และสะสมอาหาร ให้ธาตุอาหารพืชครบทั้ง ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง เสริม รวมทั้ง แอคทีฟซิลิคอน เสริมสร้างความแข็งแรง สมบูรณ์ให้ต้นพืช อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของไนโตรพลัส

  • กระตุ้นการแตกใบใหม่ เพิ่มราก และเพิ่มการสะสมอาหาร
  • สามารถเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช กระตุ้นการเจริญเติบโต ทั้งต้น และราก
  • เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยโวก้า จะให้ธาตุอาหารครบทั้ง หลัก รอง เสริม รวมทั้งแอคทีฟซิลิคอน
  • สร้างฮอร์โมนพืช เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของราก และลำต้น ให้ดียิ่งขึ้น
  • ช่วยกำจัดเชื้อโรค ที่อยู่ภายในลำต้นพืช

วิธีการใช้

  • ใช้  ไนโตรพลัส 100 กรัม ผสมน้ำ 100  ลิตร เพื่อฉีดพ่นทางใบ
  • ผสม ไนโตรพลัส 100 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร กวนให้ทั่วแล้วรดลงดิน รอบทรงพุ่ม
  • คลุก ไนโตรพลัส 100 กรัม ร่วมกับปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 1 กระสอบ (25 kg) ใช้หว่าน
  • สามารถฉีดร่วมกับ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยน้ำ และฮอร์โมน อื่น ๆ ได้

ผักสลัดที่ปลูกโดยใช้ ปุ๋ยโวก้า+ไนโตรพลัส โดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลย

ผักสลัด ที่ปลูกด้วยไนโตรพลัส
ใช้ ไนโคนพลัส กับ ทุเรียนเล็ก

ต้นส้มจี๊ด ที่ฉีดด้วยไนโตรพลัส แตกใบใหม่จำนวนมาก หลังจากประมาณ 1 สัปดาห์

ส้มจี๊ด ฉีดด้วยไนโตรพลัส
มะกรูดตัดใบ ฉีดพ่นด้วย ไนโตรพลัส