ไนโตรพลัส : สารกระตุ้นการเจริญเติบโตพืช

ซุปเปอร์โวก้า ไนโตรพลัส มีส่วนประกอบ ของซิลิคอนชนิดเข้มข้น และสารกระตุ้นการเจริญเติบโตพืช  ช่วยเพิ่มปริมาณ ไนโตรเจนให้พืช  ทั้งยังสามารถสร้างฮอร์โมนพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ของต้น และราก ใช้ร่วมกันกับปุ๋ยโวก้า เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรีย เร่งการเจริญเติบโต ทั้งลำต้น ใบ ราก กระตุ้นให้พืชแตกใบใหม่ และสะสมอาหาร ให้ธาตุอาหารพืชครบทั้ง ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง เสริม รวมทั้ง แอคทีฟซิลิคอน เสริมสร้างความแข็งแรง สมบูรณ์ให้ต้นพืช อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของไนโตรพลัส

  • กระตุ้นการแตกใบใหม่ และเพิ่มการสะสมอาหาร
  • สามารถเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช กระตุ้นการเจริญเติบโต ทั้งต้น และราก
  • เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยโวก้า จะให้ธาตุอาหารครบทั้ง หลัก รอง เสริม รวมทั้งแอคทีฟซิลิคอน
  • สร้างฮอร์โมนพืช เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของราก และลำต้น ให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการใช้

  • ใช้  ไนโตรพลัส 100 กรัม ผสมน้ำ 200-400 ลิตร เพื่อฉีดพ่นทางใบ
  • ผสม ไนโตรพลัส 100 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร กวนให้ทั่วแล้วรดลงดิน รอบทรงพุ่ม
  • คลุก ไนโตรพลัส 100 กรัม ร่วมกับปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 1 กระสอบ (25 kg) ใช้หว่าน
  • สามารถฉีดร่วมกับ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา ปุ๋ยน้ำ และฮอร์โมน อื่น ๆ ได้

ผักสลัดที่ปลูกโดยใช้ ปุ๋ยโวก้า+ไนโตรพลัส โดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลย

ผักสลัด ที่ปลูกด้วยไนโตรพลัส
ใช้ ไนโคนพลัส กับ ทุเรียนเล็ก

ต้นส้มจี๊ด ที่ฉีดด้วยไนโตรพลัส แตกใบใหม่จำนวนมาก หลังจากประมาณ 1 สัปดาห์

ส้มจี๊ด ฉีดด้วยไนโตรพลัส
มะกรูดตัดใบ ฉีดพ่นด้วย ไนโตรพลัส