วิธีการทำน้ำหมักปุ๋ยโวก้า

น้ำหมักปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ นั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการนำปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ มาแช่น้ำทิ้งไว้ ประโยชน์ของน้ำหมักปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ คือสามารถใช้ รดลงดิน หรือฉีดพ่นทางใบ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต และป้องกันโรคแมลง ให้กับพืชได้ เนื่องจากจุลินทรีย์ สายพันธุ์พิเศษที่มีในปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ มีการขยายตัวและสร้างฮอร์โมน ที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้

วิธีการทำปุ๋ยน้ำ

น้ำหมักปุ๋ยโวก้า

1. ผสมปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 10 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

3. หมักไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ แล้วจึงนำมาใช้

คนทุกๆ 7 วัน

2. คนให้ทั่ว ทุก 5-7 วัน

หมายเหตุ : ก่อนฉีดพ่นปุ๋ยน้ำโวก้าควรผสมสารซิลิคอนเพิ่มลงไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค และแมลง โดยใช้ น้ำปุ๋ย 1 ถัง (20 ลิตร) : สารซิลิคอน 1/2 ช้อนโต๊ะ