เกี่ยวกับเรา

บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546  เป็นบริษัท ในเครือของ บริษัท จิบลุ้ง จำกัด  เราเป็น โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง   อาหารเสริมสัตว์เลี้ยง สารซิลิคอนเพิ่มผลผลิตพืช และ สารซิลิคอนเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์น้ำ โดยเน้นหลักการของการทำเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ที่ให้ผลผลิตสูงเทียบเท่าหรือมากกว่าการใช้สารเคมี  วัตถุดิบหลักของสินค้า คือ แร่ธาตุซิลอนธรรมชาติ ซึ่ง ได้มาจากแหล่งแร่ของ บริษัทเอง  ซึ่งสามารถให้ธาตุซิลิคอนที่เป็นประโยชน์ได้ในปริมาณสูง  สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพืช และสัตว์   ช่วยฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรม  ป้องกันโรค แมลง และพิษจากโลหะหนัก รวมทั้งสารอะฟลาท็อกซินในอาหารสัตว์   โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์เสริมซิลิคอน แร่ซิลอนเสริมอาหารสัตว์ ซิลิคอนสำหรับสัตว์น้ำ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี  และต่อเนื่อง นอกจากผลิตสินค้าขายภายใต้แบรนด์ของตนเองแล้ว  ยังผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ OEM ให้กับลูกค้ารายอื่น ในแบรนด์องลูกค้าเอง  ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด
สำนักงานใหญ่ บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด ถนนพระราม 3

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของบริษัท เกษตรนำโชค จำกัด ตั้งขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ และอาคารโรงานซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 2,000 ตร.ม.  ใน ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี  โดยกำลังการผลิต มากกว่า 2,500 ตันต่อเดือน มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในแบรนด์ของเราเอง และผลิต OEM ปุ๋ยอินทรีย์ ในแบรนด์ (โลโก้) ของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของ เกษตรนำโชค

นำวัตถุดิบมาตั้งกอง โดยแยกเป็น  มูลไก่ มูลโค  และ  เปลือกยูคาลิปตัส ทำการหมักทิ้งไว้

กองวัตถุดิบปุ๋ยอินทรีย์
กองวัตถุดิบปุ๋ยอินทรีย์
กองวัตถุดิบปุ๋ยอินทรีย์ ในร่ม
กองวัตถุดิบปุ๋ยอินทรีย์ ในร่ม

นำอินทรีย์วัตถุที่ผ่านการหมักดีแล้ว  ทำการบดให้ละเอียดแล้วนำส่วนผสม รวมกับ ซิลิคอน Biochar หินฟอสเฟต และ โดโลไมต์  คลุกเคล้าให้เข้ากัน  หลังจากเนื้อปุ๋ยเข้ากันดีแล้ว จึงนำมาลำเลียงสู่จานปั้นเม็ด 

ลำเลียงวัตถุดิบปุ๋ยสู่จานปั้นเม็ดปุ๋ย
ลำเลียงวัตถุดิบปุ๋ยสู่จานปั้นเม็ดปุ๋ย

เม็ดปุ๋ยที่ได้จากจานปั้น  จะตกลงสู่สายพานลำเลียงไปยังท่ออบร้อน เพื่อไล่ความชื้น จากท่ออบร้อนจะตกลงสู่ท่อเย็น เพื่อลดความร้อน

ท่ออบปุ๋ยอินทรีย์
ท่ออบปุ๋ยอินทรีย์

จากนั้น จึงลำเลียงปุ๋ยโดยสายพาน ไปยังตะแกรงคัดขนาด เพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ  (ขนาดที่ไม่ต้องการก็จะนำกลับไปบดแล้วนำไปปั้นเม็ดใหม่)   

ตะแกรงคัดขนาดเม็ดปุ๋ย

เม็ดปุ๋ยที่ได้ขนาด จะตกสู่สายพานลำเลียงเข้าสู่ถังบรรจุ  ปุ๋ยจากถังบรรจุ จะไหลลงสู่เครื่องชั่งอัตโนมัติ ทำการชั่งน้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม, 25 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม และ 1 กิโลกรัม  ต่อกระสอบ

บรรจุปุ๋ยลงกระสอบด้วยเครื่องชั่งอัตโนมัติ
บรรจุปุ๋ยลงกระสอบด้วยเครื่องชั่งอัตโนมัติ