เกี่ยวกับเรา

บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด เป็นบริษัท ในเครือของ บริษัท จิบลุ้ง จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546    ดำเนินการผลิต/จัดจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์  อาหารเสริมสัตว์เลี้ยง สารเพิ่มผลผลิตพืช และ สารเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์น้ำ   วัตถุดิบหลักของสินค้า คือ แร่ธาตุซิลอนธรรมชาติ ซึ่ง ได้มาจากแหล่งแร่ของ บริษัทเอง  ซึ่งสามารถให้ธาตุซิลิคอนที่เป็นประโยชน์ได้ในปริมาณสูง  สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพืช และสัตว์   ช่วยฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรม ลดกรดในดิน  ป้องกันโรค แมลง และพิษจากโลหะหนัก รวมทั้งสารอะฟลาท็อกซินในอาหารสัตว์    โดยผลิตภัณฑ์  ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์  อาหารเสริมสัตว์เลี้ยง (นูตริ-คลีน)   สารเพิ่มผลผลิตพืช (สารโวก้า) และ  สารเพิ่มประสิทธิภาพสัตว์น้ำ (ได-เคลย์) ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี  และต่อเนื่อง นอกจากผลิตสินค้าขายภายใต้แบรนด์ของตนเองแล้ว  ยังผลิตให้กับลูกค้ารายอื่น ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด
สำนักงานใหญ่ บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด ถนนพระราม 3

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของบริษัท เกษตรนำโชค จำกัด ตั้งขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ และอาคารโรงานซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 2,000 ตร.ม.  ใน ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี  โดยกำลังการผลิต มากกว่า 2,500 ตันต่อเดือน