ไบโอการ์ด : ปกป้องพืชจากแมลงศัตรูพืช

Biogard ปกป้องพืชจากแมลง
BioGard Insecticide ยาฆ่าแมลง

ไบโอการ์ด เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะแมลงจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ย หรือ ไร ชนิดต่าง ๆ 

คุณสมบัติ

  • เป็นสารจากธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัย ต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • ช่วยปกป้องพืชจากแมลงศัตรูพืช ทำให้แมลง ไม่สามารถเข้า ทำลายพืชได้
  • ใช้ได้ดีกับแมลงปากดูด เช่น เพลี้ย ต่าง ๆ ส่วนหนอน ใช้ได้กันหนอนตัวอ่อน
  • ช่วยลดสารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้

  • เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช :20cc (1 ฝา) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
  • ควบคุมแมลงที่เข้าทำลายแล้ว : 40cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน
  • ควรผสม Super Silicon Voga 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ฉีดให้ทั่วทั้งผิวใบและใต้ใบ
  • สามารถใช้ร่วมกับสารกำจัดโรคแมลง หรือสารเคมี ชนิดอื่น ๆ ได้