ซุปเปอร์โวก้าโปร คีโตพลัส

ซุปเปอร์โวก้า คีโตเมียม
SuperVogaPro คีโตเมียม
เชื้อรา ต่างๆ
ทุเรียน รากเน่า โคนเน่า
ไฟท๊อปทอร่า ในพริกหวาน
ไฟท็อปทอร่า ในต้นพริก
ทุเรียนผลเน่า
ไฟท็อปทอร่าที่ต้นและผลพริก
ทุเรียน รากเน่า โคนเน่า
previous arrow
next arrow
Slider
  • กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
  • ป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย
  • ผลิตจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี

ซุปเปอร์โวก้าโปร คีโตพลัส เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% ใช้สำหรับ กระตุ้นภูมิคุ้มกันของพืช เพื่อกำจัดเชื้อรา และแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชต่าง ๆ มีฤทธิ์ อยู่ในดินยาวนาน ปกป้องรากพืช จากโรคต่าง ๆ  ทั้งจากเชื้อรา และแบคทีเรีย

ซิลิคอนช่วยเสริมสร้างผนังเซลพืชให้แข็งแรง ป้องกันเชื้อรา แมลง และศัตรูพืชต่าง ๆ

คีโคเมียม เป็นเชื้อราชั้นสูง ที่ไม่เป็นอันครายต่อพืชและสัตว์ มีความสามารถในการสร้างสารปฏิชีวนะ (คีโตโกรโบซิน) เพื่อเข้าทำลายเชื้อรา และแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคพืช ชนิดต่าง ๆ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า จากไฟทอปทอร่า โรคเหี่ยวจากเชื้อรา ฟูซาเรียม โรคโคนเน่าจาก เชื้อรา พิเทียม หรือ สโครโลเดียม รวมทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคขอบใบแห้งในข้าว ฯลฯ โดยสารคีโตโกรโบซิน จะทำให้เซลของเชื้อรา แตกตัว และตายไปในที่สุด

จุดเด่นของเชื้อคีโตเมียม คือ สามารถทำงานได้ดีในสภาพชื้นแชะ ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อราโรคพืช ระบาด แต่ก็เป็นสภาวะที่เชื้อคีโตเมียม สามารถเจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน

จุดเด่นประการที่ 2 คือ เชื้อราคีโตเมียม สามารถทำงานได้ดีในดิน และมีชีวิตอยู่ในดินได้นาน หากได้รับอินทรีย์วัตถุที่เหมาะสม ซึ่งสารเคมีกำจัดเชื้อราส่วนใหญ่จะทำงานในดินได้ไม่ดี

จุดเด่นประการที่ 3 คือ ไม่เกิดการดื้อยา สารเคมีกำจัดเชื้อรา ส่วนใหญ่ หากเราใช้ไปสักพัก จะต้องเปลี่ยนตัวยา เนื่องจากจะเกิดการดื้อยาขึ้น แต่คีโตเมียม สามารถสร้างสารกลุ่มคีโตโกรโบซิน ที่มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างกันมากกว่า 10 ชนิด ซึ่งจะเชื้อราโรคพืชจะไม่สามารถดื้อยาได้

เชื้อคีโตเมียม จะอาศัยอาหารจากอินทรีย์วัตถุ ดังนั้้นการใส่เชื้อคีโตเมียม ควบคู่กับ ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ จึงสามารถเสริมประสิทธิภาพของเชื้อได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงมาก ถึง 40% และยังมีค่า pH ที่เหมาะสมกับเชื้อราคีโตเมียม

เชื้อราคีโตเมียม สามารถใช้รักษา โรครากเน่าโคนเน่า ทั้งจากเชื้่อราและแบคทีเรีย ในทุเรียน ลำไย ไม้ดอก ไม้ผล และผักต่าง ๆ สามารถนำไปหมัก และใช้ฉีดพ่นทางใบ ลำตัน เพื่อรักษาเชื้อรา และแบคทีเรีย ตามลำต้น ใบ และผล

รากเน่า โคนเน่า

วิธีการใช้

• ป้องกันเชื้อโรคในดิน

วิธีแรก: ใช้ ซุปเปอร์โวก้าโปร 50 กรัม ผสมปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 5 กก. แล้วนำปุ๋ยที่ได้ ไปโรยรอบโคนต้น รองก้นหลุม ในบริเวณที่มีเชื้อโรค

วิธีที่ 2: ผสมซุปเปอร์โวก้าโปร 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (อาจแช่น้ำไว้ 3-10 ชั่วโมง) จากนั้นนำไป รดรอบทรงพุ่มให้ทั่ว ในช่วงเย็น

วิธีกที่ 3: ใช้ ซุปเปอร์โวก้าโปร 50 กรัม ผสมปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 25 กก. หว่านให้ทั่วแปลง เพื่อป้องกันเชื้อโรค

• ลำต้นเป็นแผล

ผสมน้ำเล็กน้อยให้เป็นโคลน แล้วนำไปทาบริเวณแผล

• แช่เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์

ผสมซุปเปอร์โวก้าโปร 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรใน กะละมัง กวนให้ทั่ว แล้วนำเมล็ดหรือท่อนพันธุ์ ไปแช่ 1 ชั่วโมง ก่อนนำไปปลูก

• คลุกเมล็ดพันธุ์

ผสมซุปเปอร์โวก้าโปร 10 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม พรมน้ำที่เมล็ดให้ชื้น แล้วคลุกให้ทั่ว ก่อนนำไปปลูก เพื่อป้องกันต้นอ่อน จากเชื้อรา

• ไฮโดรโปนิกส์

อัตราใช้ 25 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เติมในระบบน้ำ ทุก 7 วัน หรือทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำ

ผลการทดลองใช้ ซุปเปอร์โวก้าโปรคีโตพลัส ในต้นหม่อนที่มีปัญหาระบบราก

คีโตเมียม ต้นหม่อน

ทุเรียนรากเน่า แตกใบใหม่ หลังใช้ซุปเปอร์โวก้าโปรคีโตพลัส

ทุเรียน รากเน่า
ทุเรียน รากเน่า

ทุเรียน ลำต้นเน่า ทาด้วยซุปเปอร์โวก้าโปรคีโตพลัส

ทุเรียน ลำต้นเน่า