ซุปเปอร์โวก้าโปร คีโตพลัส

คีโตเมียม คีโตพลัส
SuperVogaPro คีโตเมียม
เชื้อรา ต่างๆ
ทุเรียน รากเน่า โคนเน่า
ไฟท๊อปทอร่า ในพริกหวาน
ไฟท็อปทอร่า ในต้นพริก
ทุเรียนผลเน่า
ไฟท็อปทอร่าที่ต้นและผลพริก
ทุเรียน รากเน่า โคนเน่า
เชื้อราต่างๆ
ทุเรียน รากเน่า โคนเน่า
ไฟท็อปทอร่า ในพริกหวาน
ไฟท็อปทอร่า ในต้นพริก
ทุเรียนผลเน่า
ไฟท็อปทอร่าที่ต้นและผลพริก
ทุเรียน รากเน่า โคนเน่า
previous arrow
next arrow

ซุปเปอร์โวก้าโปร คีโตพลัส เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% ใช้สำหรับ กระตุ้นภูมิคุ้มกันของพืช ปกป้องพืชจากเชื้อรา และแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชต่าง ๆ มีฤทธิ์ อยู่ในดินยาวนาน ช่วยให้รากพืช ปลอดจากโรคต่าง ๆ  ทั้งจากเชื้อรา และแบคทีเรีย

ซุปเปอร์โวก้าโปร คีโตพลัส เป็นการนำเอาสารซิลิคอนเข้มข้น ผสานกับ คีโตเมียม ได้เป็นผลิตภัณฑ์ ต้านทานเชื้อรา และแบคทีเรีย คุณภาพสูงสุด

ซิลิคอนช่วยเสริมสร้างผนังเซลพืชให้แข็งแรง ป้องกันเชื้อรา แมลง และศัตรูพืชต่าง ๆ ส่วนคีโคเมียม เป็นเชื้อราชั้นสูง ที่ไม่เป็นอันครายต่อพืชและสัตว์ มีความสามารถในการสร้างสารปฏิชีวนะ (คีโตโกรโบซิน) เพื่อเข้าทำลายเชื้อรา และแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคพืช ชนิดต่าง ๆ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า จากไฟทอปทอร่า โรคเหี่ยวจากเชื้อรา ฟูซาเรียม โรคโคนเน่าจาก เชื้อรา พิเทียม หรือ สโครโลเดียม รวมทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคขอบใบแห้งในข้าว ฯลฯ โดยสารคีโตโกรโบซิน จะทำให้เซลของเชื้อราแตกตัว และตายไปในที่สุด

จุดเด่นของ คีโตพลัส คือ สามารถทำงานได้ดีในสภาพชื้นแชะ ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อราโรคพืช ระบาด

จุดเด่นประการที่ 2 คือ คีโตพลัส สามารถทำงานได้ดีในดิน และมีฤทธิ์อยู่ในดินได้นาน ส่วนสารเคมีกำจัดเชื้อราส่วนใหญ่จะคงฤทธิ์อยู่ในดินได้ไม่นาน

จุดเด่นประการที่ 3 คือ ไม่เกิดการดื้อยา สารเคมีกำจัดเชื้อรา ส่วนใหญ่ หากเราใช้ไปสักพัก จะต้องเปลี่ยนตัวยา เนื่องจากจะเกิดการดื้อยาขึ้น แต่คีโตพลัส สามารถสร้างสารธรรมชาติ ที่มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างกันมากกว่า 10 ชนิด ซึ่งทำให้ยากที่เชื้อราโรคพืชสามารถดื้อยาได้

ควรใช้ คีโตพลัส ควบคู่กับ ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ จึงสามารถเสริมประสิทธิภาพของเชื้อได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงมาก ถึง 40% และยังมีค่า pH ที่เหมาะสม จะช่วยเสริมให้คีโตพลัส มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และลดปริมาณการใช้

คีโตพลัส สามารถใช้รักษา โรครากเน่าโคนเน่า ทั้งจากเชื้่อราและแบคทีเรีย ในทุเรียน ลำไย ไม้ดอก ไม้ผล ผักต่าง ๆ และพืชทุกชนิด

รากเน่า โคนเน่า

วิธีการใช้

• ป้องกันเชื้อโรคในดิน

วิธีแรก: ใช้ ซุปเปอร์โวก้าโปร 50 กรัม ผสมปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 5 กก. แล้วนำปุ๋ยที่ได้ ไปโรยรอบโคนต้น รองก้นหลุม ในบริเวณที่มีเชื้อโรค

วิธีที่ 2: ผสมซุปเปอร์โวก้าโปร 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร (อาจแช่น้ำไว้ 3-10 ชั่วโมง) จากนั้นนำไป รดรอบทรงพุ่มให้ทั่ว ในช่วงเย็น

วิธีกที่ 3: ใช้ ซุปเปอร์โวก้าโปร 50 กรัม ผสมปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 25 กก. หว่านให้ทั่วแปลง เพื่อป้องกันเชื้อโรค

• ลำต้นเป็นแผล

ผสมน้ำเล็กน้อยให้เป็นโคลน แล้วนำไปทาบริเวณแผล

• แช่เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์

ผสมซุปเปอร์โวก้าโปร 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรใน กะละมัง กวนให้ทั่ว แล้วนำเมล็ดหรือท่อนพันธุ์ ไปแช่ 1 ชั่วโมง ก่อนนำไปปลูก

• คลุกเมล็ดพันธุ์

ผสมซุปเปอร์โวก้าโปร 10 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม พรมน้ำที่เมล็ดให้ชื้น แล้วคลุกให้ทั่ว ก่อนนำไปปลูก เพื่อป้องกันต้นอ่อน จากเชื้อรา

• ไฮโดรโปนิกส์

อัตราใช้ 25 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เติมในระบบน้ำ ทุก 7 วัน หรือทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำ

ผลการทดลองใช้ คีโตพลัส ในต้นหม่อนที่มีปัญหาระบบราก

คีโตเมียม ต้นหม่อน

ทุเรียนรากเน่า แตกใบใหม่ หลังใช้ คีโตพลัส

ทุเรียน รากเน่า
ทุเรียน รากเน่า

ทุเรียน ลำต้นเน่า ทาด้วย คีโตพลัส

ทุเรียน ลำต้นเน่า
ทุเรียน ลำต้นเน่า เป็นแผล

ทุเรียนที่ระบบรากมีปัญหา

ทุเรียน รากเน่า คีโตพลัส

ซุปเปอร์โวก้าโปร คีโตพลัส เป็นการนำเอาสารซิลิคอนเข้มข้น ผสานกับ คีโตเมียม ได้เป็นผลิตภัณฑ์ ต้านทานเชื้อรา และแบคทีเรีย คุณภาพสูงสุด ซิลิคอนช่วยเสริมสร้างผนังเซลพืชให้แข็งแรง ป้องกันเชื้อรา แมลง และศัตรูพืชต่าง ๆ ส่วนคีโคเมียม เป็นเชื้อราชั้นสูง ที่ไม่เป็นอันครายต่อพืชและสัตว์ มีความสามารถในการสร้างสารปฏิชีวนะ (คีโตโกรโบซิน) เพื่อเข้าทำลายเชื้อรา และแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคพืช ชนิดต่าง ๆ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า จากไฟทอปทอร่า โรคเหี่ยวจากเชื้อรา ฟูซาเรียม โรคโคนเน่าจาก เชื้อรา พิเทียม หรือ สโครโลเดียม รวมทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคขอบใบแห้งในข้าว ฯลฯ โดยสารคีโตโกรโบซิน จะทำให้เซลของเชื้อราแตกตัว และตายไปในที่สุด จุดเด่นของ คีโตพลัส คือ สามารถทำงานได้ดีในสภาพชื้นแชะ ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อราโรคพืช ระบาด จุดเด่นประการที่ 2 คือ คีโตพลัส สามารถทำงานได้ดีในดิน และมีฤทธิ์อยู่ในดินได้นาน ส่วนสารเคมีกำจัดเชื้อราส่วนใหญ่จะคงฤทธิ์อยู่ในดินได้ไม่นาน จุดเด่นประการที่ 3 คือ ไม่เกิดการดื้อยา สารเคมีกำจัดเชื้อรา ส่วนใหญ่ หากเราใช้ไปสักพัก จะต้องเปลี่ยนตัวยา เนื่องจากจะเกิดการดื้อยาขึ้น แต่คีโตพลัส สามารถสร้างสารธรรมชาติ ที่มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างกันมากกว่า 10 ชนิด ซึ่งทำให้ยากที่เชื้อราโรคพืชสามารถดื้อยาได้ ควรใช้ คีโตพลัส ควบคู่กับ ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ จึงสามารถเสริมประสิทธิภาพของเชื้อได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงมาก ถึง 40% และยังมีค่า pH ที่เหมาะสมกับเชื้อราคีโตเมียม คีโตพลัส สามารถใช้รักษา โรครากเน่าโคนเน่า ทั้งจากเชื้่อราและแบคทีเรีย ในทุเรียน ลำไย ไม้ดอก ไม้ผล ผักต่าง ๆ และพืชทุกชนิด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.